בטיחות בכדורגל

​ההנחיות הנ"ל באות להבטיח קיום סדרי בטיחות נאותים ובטיחותיים לרוכשים/למתקינים/ מתפעלים/משתמשים בשערי כדורגל, בעלי/ללא התאמה לתקן האירופאי EN748 749 ENולשערים שסופקו טרם ניתן האישור אב טיפוס של מכון התקנים הישראלי, לפני מאי 2015.
 
הנחיות אלו אינן באות להחליף את הוראות הבטיחות הקבועות והקיימות בנוהלי הבטיחות, בחוקים ובתקנות , אלא להוסיף עליהן:
 1. המתקן בנוי ומיועד למשחקי כדורגל/כדוריד בלבד.
 2. באחריות המזמין לדאוג לקבע את השער במגרש באמצעות אמצעי הקיבוע הנדרשים על-פי התקן. קיבוע השער שלא באמצעות אמצעי הקיבוע הנ"ל ו/או גרימת נזק כתוצאה מכך הינם באחריות המזמין בלבד.
 3. בכל עת (בזמן שימוש או בזמן המתנה) יש לקבע את השער הנייד ולבדוק שהינו יציב ומוגן בפני התהפכות.
 4. קיבוע השער יעשה בהתאם לסוג המדשאה וסוג השער והינו באחריות הלקוח. עיגון השער נייד במדשאה טבעית – יעשה באמצעות זוג יתדות ו/או עוגנים. עיגון השער הנייד במדשאה סינטטית – יעשה באמצעות משקולות ייעודיות (במשקל נגדי על-פי תקן) ו/או באמצעות עוגנים. עיגון שער קבוע בעזרת יציקת בטון על פי תקן.
 5. אי ביצוע העיגון באמצעות המפורט לעיל, עלול להביא להתהפכות השער ונזקי גוף ורכוש.
 6. לאחר הקיבוע ובטרם עשיית שימוש בשער יש לוודא באמצעות בדיקה ידנית כי כל החיבורים הדוקים, כל חלקי השער שלמים, הרשת מחוברת היטב וכי השער מקובע היטב לקרקע.  
 7. אין לטפס ו/או להיתלות על השער ו/או הרשת.
 8. אין להרים את השער באמצעות הרשת.
 9. אין לדחוף או לגרור את השער אלא להרימו בלבד.
 10. פירוק/הרכבה של אמצעי העיגון של שער נייד והזזת השער הנייד, תעשה אך ורק בפיקוח וליווי אחראי מתקן/מגרש/מאמן.
 11. שער שנוצר בו בלאי ו/או נזק כלשהו, אין לעשות בו כל שימוש עד לתיקונו המלא ו/או החלפתו וכן להודיע ליצרן/לספק השער.
 
לשאלות נוספות והבהרות, בנושא בטיחות שערים , נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.
משרד טל' 077-4668355